Menu

Navigation:  Úvod > Úvodní obrazovka (Home) >

Menu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu CloudForm zpřístupňuje základní funkčnosti aplikace.

Menu

 

 Moje formuláře  - seznam všech formulářů na souhlasy, které jste jako správce vytvořili

 

 

 Seznam registrací - seznam všech registrací na všech formulářích

 

 

 Moje registrace - seznam, kde vy jste registrovali (u jiných správců, nebo i na vlastním formuláři)

 

 

 Nastavení správce - základní nastavení správce