Nastavení správce

Navigation:  »No topics above this level«

Nastavení správce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

NastaveniSpravce

Formulář umožňuje toto nastavení:

IČO

identifikační číslo správce osobních údajů. Tímto údajem se nahrazuje substituční řetězec {{SPRAVCE_ICO}}  

Kontaktní adresa

adresa správce. Tímto údajem se nahrazuje substituční řetězec {{SPRAVCE_NAZEV}}

Upozornění na nové registrace

je-li zaškrtnuto je při nové registraci správce zaslán e-mail s touto informací

Upozornění na zrušení registrace

je-li zaškrtnuto je při nové registraci správce zaslán e-mail s touto informací

Upozornění na změny registrace

je-li zaškrtnuto je při nové registraci správce zaslán e-mail s touto informací