Úvodní obrazovka (Home)

Navigation:  Úvod >

Úvodní obrazovka (Home)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Úvodní obrazovka obsahuje základní popis aplikace rozdělený pro uživatele (subjekt údajů, která se registruje) a zákazníka (správce osobních údajů, který vytváří formuláře).

 

Obrazovka pro uživatele

 

HomepageUser

Úvodní obrazovka pro zákazníka (správce)

 

HomepageCustomer

Mimo tyto popisy zobrazuje domácí stránka (stejně jako ostatní) menu.