Úvod

Navigation:  »No topics above this level«

Úvod

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aplikace CloudForm  slouží k vytváření formulářů pro získávání souhlasů, které jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Aplikace je dostupná na adrese https://cloudform.cz. Zkušební volně přístupná verze je na https://demo.cloudform.cz.