Substituční řetězce

Navigation:  »No topics above this level«

Substituční řetězce

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Substituční řetězce slouží k definování místa kam se mají vkládat konkrétní údaje do volně psaného textu na formuláři. Substituční řetězce jsou tyto:

{{SPRAVCE_NAZEV}}

místo tohoto řetězce se vloží Kontaktní adresa z formuláře Nastavení správce

{{SPRAVCE_ICO}}

místo tohoto řetězce se vloží IČO z formuláře Nastavení správce

{{SOUHLASY}}

místo tohoto řetězce se vloží Popisy souhlasů