Publikace (zveřejnění) formuláře

Navigation:  Moje formuláře >

Publikace (zveřejnění) formuláře

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Formulář publikujte tlačítkem ButtonPublishbuď z detailu formuláře, nebo se seznamu formulářů. Po kliknutí na toto tlačítko (pokud není formulář publikován) se zobrazí dialog kde nastavíte od kdy do kdy má být formulář přístupný.

Pokud je formulář publikován a chcete publikaci zastavit, nebo přerušit klikněte na tlačítko ButtonDropPublish