Detail formuláře

Navigation:  Moje formuláře >

Detail formuláře

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na detailu formuláře vytvoříte formulář jak si ho potřebujete. Až budete mít formulář připravený uložíte ho a následně si ho můžete prohlédnout a v případě, že jste s ním spokojeni ho publikujete.

 

MyFormDetail

 

Na detailu formuláře najde tři záložky, Obecné, Políčka na formuláři a Souhlasy na formuláři.

Záložka Obecné

Název formuláře - zde zadaná hodnota bude požita ve vlastním registračním formuláři jako nadpis formuláře

Identifikátor - musí být jedinečná hodnota v celém CloudForm. Pomocí tohoto identifikátoru se bude vytvářet odkaz na registraci

Titulek - text, který je zde uveden, bude zobrazen na registračním formuláři nad vlastními osobními údaji a souhlasy

Pravidla a podmínky - tento text bude uveden na konci registračního formuláře

 

Políčka na formuláři

MyFormDetailElements

Na této záložce si vytvoříte ty políčka, které představují ty údaje které chcete zpracovávat

Nové políčko přidáte kliknutím na tlačítko ButtonAddElement

Typ pole  - vyberete jakého typu zadávané políčko je

Popis pole - popis se zobrazí na registračním formuláři u zadaného políčka

Tlačítko ButtonOrderslouží k seřazení jednotlivých políček na formuláři

U každého políčka můžete nastavit, zda je to povinné nebo nepovinné pole

 

 

 

 

 

Souhlasy na formuláři

MyFormDetailAgree

Nový souhlas přidáte kliknutím na tlačítko ButtonAddElement

Typ souhlasu - typ souhlasu "Souhlasím"  vytvoří jedno zaškrtávací políčko, typ souhlasu "Souhlasím, nesouhlasím" přepínač těchto možností

Název - text, který bude zobrazen u políčka (přepínače) souhlasu

Platnost souhlasu - počet let na kolik je souhlas udělen

Popis - text, který se na formuláři souhlasu zobrazí v textu rekapitulace souhlasu